Да 85-годдзя з дня нараджэння Рыгора Барадуліна

Жыбуль Віктар. “Я не пытаюся ў Нямігі…”: Мінскія рэаліі ў творчасці Рыгора Барадуліна 3

Сабуць Аліна. “Душу трымае Дух…”: Канцэпт душа ў публіцыстычным мысленні Рыгора Барадуліна 9

Балабановіч Ірына. “Перазовы” з сучаснасцю і вечнасцю: Крыніцы інтэртэкстуальнасці лірыкі Рыгора Барадуліна 11

Шапран Сяргей. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін. Пра адно літаратурнае сяброўства 15

Хорсун Ірына. Літаральныя эквіваленты ў перакладах санетаў Уільяма Шэкспіра Рыгорам Барадуліным 19

Есіс Яўген. Рыгор Барадулін. Жыццяпіс і агляд творчасці: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 21

Навумчык Мікалай. “Трэба дома бываць часцей…”. Рыгор Барадулін: Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) 24

Герасімовіч Іван. “Святам свянцонае маміна слова…”: Сцэнарый пасяджэння клуба “Класікі і сучаснікі” 26

 

Літаратура і час

Міхнюк Таццяна, Якавенка Наталля. Вёска і горад у аўтабіяграфічных творах Івана Навуменкі 31

Пятроўская Таццяна. Падлеткавая проза ад класіка, ці Пра што марылі юнакі пакалення Івана Навуменкі 35

Мельнікава Анжэла. Плён літаратуразнаўчых даследаванняў Івана Навуменкі 38

Жылевіч Вольга. “Шукаю сэнс жыцця ў патаемным…”: Да 75-годдзя з дня нараджэння Таісы Бондар 40

 

Мовы рысы непаўторныя

Кавальчук Аксана, Масленікава Святлана. З пашанай да роднага слова: Да юбілею Паўла Сцяцко 46

Сцяцко Павел. Онімы дзеячаў культуры. Працяг 48

Капцова Юлія. “А мая ты журавіначка!”, або Феномен гаваркога слова: Паводле Фёдара Янкоўскага 50

Ксяндзова Алена. Беларускія дыялектныя найменні велікавокага чалавека з коранем -рак- і іх адпаведнікі ў іншых славянскіх мовах 53

Каўрус Алесь. Зноў лінгвааповеды 56

Цівунчык Ірына. Структура і склад фразеасемантычнага мікраполя “стан хваробы чалавека” ў беларускай і французскай мовах 60

 

Методыка і вопыт

Клімавец Вольга. Інтэрферэнцыя ў сітуацыі білінгвізму: Развагі над старонкамі беларускіх мастацкіх твораў 64

 

Калі закончыўся ўрок

Бурвін Людміла. “Само слова гаворыць…”: Пазакласнае мерапрыемства (ІХ–ХІ класы) 67

Зубко Аліна. “Роднае слова, родную мову ведаем і шануем”: Гульня (VIII–XI класы) 70

 

Да стагоддзя Купалаўскага тэатра

Бабкова Вольга. Тэатр пачынаецца з…: Экскурсія па Купалаўскім у прасторы і часе. Працяг 74

Картамышаў Мікіта. “На сцэне і ў жыцці…”: Рыгор Барадулін і Купалаўскі тэатр 77

Шапран Сяргей. Генадзь Аўсяннікаў. Быць самім сабой: Да 85-годдзя народнага артыста Беларусі [Інтэрв’ю] 80

Яроміна Кацярына. Мастацкая спадчына нясвіжскага тэатра Радзівілаў на беларускай сцэне ў ХХІ ст.: Да 315-годдзя з дня нараджэння Францішкі Уршулі Радзівіл 85

 

Нацыянальная і сусветная культура

Ленсу Якаў. Адзенне як код сацыяльнай камунікацыі ў беларускім традыцыйным грамадстве  89

Сурмачэўскі Ігар. Новы Ерусалім Дзісны: З гісторыі дзісенскага Уваскрасенскага манастыра. Заканчэнне 92

 

Новыя выданні. Кулеш Г. Першая кніга Галіны Лазіцкай [“Прайсці поруч”] (44).

Крыжаванка. Целеш Л.“Трэба дома бываць часцей”: Да 85-годдзя з дня нараджэння Рыгора Барадуліна (96).