Навуковаму і метадычнаму часопісу “Роднае слова” – 30 гадоў!                  

Прывітальнае слова Cтаршыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі акадэміка Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова ўдзельнікам урачыстага пасяджэння, прысвечанага 30-годдзю заснавання часопіса “Роднае слова”.

 

Літаратура і час

Дрозд Зміцер. Новыя факты да сямейнай гісторыі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча: Да 210-годдзя нара­джэння.

Мельнікава Анжэла. Нацыянальны характар праз прызму твораў Максіма Гарэцкага.

Заяц Наталля. Нашчадкі нязломных: Сям’я Гарэцкіх у мастацкім пантэоне Васіля Зуёнка.

Жыбуль Віктар. Архіўная спадчына Леаніда Гаўры­лава.

Русілка Вольга. Мастацкая рэпрэзентацыя вобраза Элізы Ажэшкі ў сучаснай беларускай паэзіі.

Штэйнер Іван. Пад зоркаю кахання і любові: Даследчыца беларускай песні Ірына Бароўская.

Бароўская Ірына. Фальклорна-песенныя традыцыі ў творчасці Уладзіміра Пецюкевіча.

 

Мовы рысы непаўторныя

Запрудскі Сяргей. Даследчык літаратурнай мовы і летапісец беларускага мовазнаўства: Да 90-годдзя з дня нараджэння Івана Германовіча.

Пятрова Наталля. Асаблівасці выкарыстання рэлігійнай лексікі ў творах Уладзіміра Арлова.

Леўчанка Наталля. Напісанне анамастычнага кампанента фразеалагізмаў у слоўніках: Да пытання літаратурнай арфаграфічнай нормы.

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем роднамоўнае.

Арцёмава Вольга. Прасторавы дэйксіс у семантыцы беларускіх і англійскіх прыслоўяў.

 

Методыка і вопыт

Доўгаль Алеся. Даследчая дзейнасць школьнікаў па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”: Пытанні і адказы.

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Службовыя часціны мовы. Выклічнік. Заканчэнне.

Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Фанетыка. Арфаэпія.

Васілевіч Святлана. Вучэбна-трэніровачны тэст па беларускай мове.

Енка Ганна. Факультатыўныя заняткі па беларускай мове (ІХ клас).

 

Калі закончыўся ўрок

Аганоўская Таццяна. “Родная мова, цудоўная мова!..”: Сцэнарый мерапрыемства (V – VII класы).

Прохарава Ала. «Слова ж “мама” на ўсіх мовах толькі мамаю гучыць…»: Сцэнарый літаратурна-музычнай кампазіцыі.

 

 

Нацыянальная і сусветная культура

Карнілава Таццяна. Родная мова як каштоўнасць у прадмовах Францыска Скарыны.

Сцяжко Наталля. “Скарына. Дзеля Бога і людзей”: Дакументальная драма тэлеканала “Беларусь 3”.

Благуцін Генадзь. Прынцыпы пачатковай і сярэдняй мастацкай адукацыі.

Дарожкін Андрэй. Моладзевыя субкультуры як част­ка беларускай сацыяльна-культурнай прасторы.

Палякоў Рыгор. Тэхнагенная творчасць у кантэксце раз­віцця электроннай танцавальнай музыкі.

Лань Лі. Перспектывы развіцця кітайскага музычна-дра­матычнага тэатра.

 

Паэтычная старонка. Гаўрылаў Л. З неапублікаванага: “Спеў цярэбіць яблыневым раннем…”, На беразе, Пачатак верша. Хведаровіч М. Дарагое імя. Андрэева Л. Матуля. Агняцвет Э. Першае слова. Бачыла А. Мама. Рубін А. “Светлы месяц у акне…”. Барадулін Р. Мы ўсе. Ляшчун М. Ліст да маці. Цвірка Т. Маме.

Крытыка і бібліяграфія. Ляшчынская В. Навуковыя асновы афарыстыкі беларускай мовы: Пра манаграфію “Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове” Я. Іванова.

 

Новыя выданні. Гаўрош Н., Пісарэнка А. Вымаўляем – гучаць беларускія словы: Пра “Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы” пад рэд. В. Русак і інш.

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў. Працяг.

Крыжаванка. Целеш Л. “А ў Гарэцкага дарога – да вясны, святла і Бога”