Асабісты кабінет

Каласавіны: да 100-годдзя паэмы “Новая зямля”

Трафімчык Анатоль. Наколькі энцыклапедычныя сюжэт і фабула паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа? (3)

Міцкевіч Васіліна. На памяць ад Якуба Коласа: інскрыпты паэта на асобніках “Новай зямлі” (7)

Дамасевіч Вольга, Есіс Яўген. Паэма “Новая зямля” Якуба Коласа: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (ІХ клас). Працяг. (9)

Мятліцкая Ганна. Натурфіласофская стыхія агню ў “Казках жыцця” Якуба Коласа (12)

Міцкевіч Вера. Вершаваная казка “Рак-вусач” Якуба Коласа: інтэрпрэтацыі і метамарфозы (15)

Саянкова-Мяльніцкая Людміла. Дыялагічны рэсурс беларускай кінакрытыкі як фактар фарміравання культуры выдання: На прыкладзе экранізацыі рамана “На ростанях” Якуба Коласа (19)

 

Літаратура і час

Багдановіч Ірына. Літаратурнае аб’яднанне “Маладняк” на пераломе культурных эпох і ў пошуку новага мастацкага стылю (22)

Давідоўскі Зміцер. Першым заўжды цяжэй: кароткі, але яскравы шлях “Маладняка” (26)

Бароўка Ванда. Эстэтычна-аксіялагічныя імператывы Вацлава Ластоўскага (28)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Мастацкая адметнасць творчай спадчыны Вацлава Ластоўскага: жанрава-тэматычная разнастайнасць (32)

Вабішчэвіч Таццяна. Першы псеўданім Вацлава Ластоўскага (35)

Калядка Святлана. “Смерці ў паэта няма – ёсць нараджэнне…”: Творчы лёс Яўгеніі Янішчыц (39)

Мікуліч Мікола. Піліп Пестрак у барацьбе за праўду і справядлівасць (43)

Горны Аляксандр. Піліп Пестрак: палітычная біяграфія: Да 120-годдзя з дня нараджэння пісьменніка (46)

 

Мовы рысы непаўторныя

Шчэрбін Вячаслаў. Беларускія пісьменніцкія персанальныя энцыклапедыі: параўнальны аналіз (51)

Курцова Вераніка. Вацлаў Ластоўскі і яго “Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік” (55)

Запрудскі Сяргей. Штрыхі да партрэта Язэпа Лёсіка: Да 140-годдзя з дня нараджэння (59)

Сіплівеня Жанна, Бубновіч Іна. Семантычна-структурны і прагматычны патэнцыял назоўніка ў рамане “Чужая бацькаўшчына” Вячаслава Адамчыка (62)

Яўдошына Ларыса. Вобраз маці ў вершах Яўгеніі Янішчыц (66)

 

Методыка і вопыт

Мельнікава Зоя. Вера Ляшук: “Быць патрыётам…” (69)

Ляшук-Зарэцкая Вера. Галасы закаханых у паэзіі Максіма Танка: Метадычныя парады да правядзення вечарыны (ІХ–ХІ класы) (71)

Брадзіхіна Ала. “Зоры, як вершы Жэні Янішчыц, – з суму і са святла”: Вывучэнне творчасці Яўгеніі Янішчыц (73)

Казлоўская Ірэна. “Пачынаецца ўсё з любві…”: Вусны часопіс да 75-годдзя з дня нараджэння Яўгеніі Янішчыц (ІХ–Х класы) (77)

Лойша Таццяна. Жыццё і творчасць Вячаслава Адамчыка: Квэст-гульня (VI клас) (81)

Бязручка Леанід. Людзі і даты: Інтэлектуальная гульня (X–XI класы) [Яўгенія Янішчыц, Леанід Пранчак, Піліп Пестрак, Мікола Пракаповіч] (83)

Караткевіч Вячаслаў. Дыягнастычныя матэрыялы: Вучэбны прадмет “Беларуская літаратура” (VІ клас) (84)

 

Нацыяльная і сусветная культура

Шапран Сяргей. Пад імем Дэ Вэ Бэка: Мастак Цфанія Кіпніс і першае ў гісторыі беларускага кнігадруку выданне шаржаў (85)

Пракоп’ева Святлана. Атрыбуцыя “Сямейнага партрэта” Густава Адольфа Гіпіуса з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (87)

Урублеўскі Вадзім. Генеалогія і сямейная гісторыя Беларусі ў матэрыялах губернскіх акруговых судоў Расійскай імперыі (1883–1917) (91)

Карбоўскі Сяргей. Архетыпы жаночых вобразаў у фільме “Чужая бацькаўшчына” Валерыя Рыбарава паводле рамана Вячаслава Адамчыка (94)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2023 год. Снежань (80).