Асабісты кабінет

Шапран Наталля. Паэт неспасціжны: Да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы (3)

 

Літаратура і час

Трус Мікола. Зборнік Янкі Купалы “Жалейка” (1908): архіўна-медыйны і літаратурна-крытычны дыскурсы (4)

Шапран Сяргей. “Вялікі стары”: Янка Купала ў аповедах Аляксандра Твардоўскага (11)

Картамышаў Мікіта. “Пяі ты йшчэ мне”: Да гісторыі аднаго перакладу Янкі Купалы (15)

Жыбуль Віктар. “Уся менская брахалка… ды яшчэ далей…”: “Мінскі космас” Янкі Купалы (19)

Каралёў Павел. Гумар Янкі Купалы (23)

Запартыка Ганна. Тры сустрэчы з Купалам Рыгора Канавалава (26)

Бельскі Алесь. “Душа мне і шэпча, і плача…”: Экзістэнцыйнае светаадчуванне Янкі Купалы (28)

Бароўка Ванда. Аксіясфера даследавання: творчасць і асоба Янкі Купалы ў інтэрпрэтацыі Уладзіміра Калесніка, Уладзіміра Гніламёдава, Вячаслава Рагойшы (32)

 

І мудрасці, і ведаў храм: Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Шапран Сяргей. Беларуская Атлантыда, або Спроба віртуальнай рэканструкцыі кніжніцы Янкі Купалы напярэдадні лета 1941 года. Заканчэнне. (36)

Шульская Таццяна. Янка Купала – бібліятэкар (45)

Сільнова Людміла. “Хачу быць я… лётчыкам-героем”: Рэдкае выданне Янкі Купалы ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі (47)

Шкор Лідзія. “Хлопчык i лётчык” Янкі Купалы як пошук “чалавека будучыні”: Вобразна-сімвалічныя паралелі (49)

 

Мовы рысы непаўторныя

Курцова Вераніка. Янка Купала і яго мовазнаўчая дзейнасць у Інстытуце беларускай культуры (51)

Ляшчынская Вольга. Моватворчая дзейнасць Янкі Купалы (54)

Яўдошына Ларыса. Верш “Песняру-беларусу” Янкі Купалы: філалагічная інтэрпрэтацыя (57)

Багамолава Алена. “Спадчына” Янкі Купалы: філалагічны аналіз верша (61)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Барткова Марыля. “Над ціхай Вязынкай ракой…”: Да 50-годдзя Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка “Вязынка” (65)

Плаўская Марына. Янка Купала і яго музей у гісторыі Мінска (66)

Саевіч Надзея. Фоталетапіс жыцця: З гісторыі камплектавання калекцыі фатаграфій Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы (68)

Трафімчык Настасся. “Ён – Купала…”: Вобраз народнага паэта Беларусі Янкі Купалы ў жывапісных творах са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (71)

Ярмалінская Вераніка. “Мне сняцца сны аб Беларусі…”: Янка Купала і беларускі тэатр (76)

 

Методыка і вопыт

Макарэвіч Алесь. лірычны твор: характарыстыка мастацкіх вобразаў: На прыкладзе верша “А хто там ідзе?” Янкі Купалы (ІХ клас) (80)

Есіс Яўген. Янка Купала. Драма “Раскіданае гняздо”: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (Х клас) (83)

...... І. Асэнсаванне трагедыі Лявона Зябліка (83)

...... Іі. Шматграннасць асобы Марылі Зяблік (85)

Навумчык Мікалай. Янка Купала. “Спадчына”: Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) (88)

 

Калі закончыўся ўрок

Іванова Вольга, Лапавухава Юлія. Явар і каліна: паэт і яго муза: Літаратурна-музычная кампазіцыя (ІХ–ХІ класы) (91)

Петрашкевіч Марына. Зайграем у “Жалейку”: Гульня па паэтычным зборніку “Жалейка” Янкі Купалы (94)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 г. Жнівень (27, 64).

Крыжаванка. Целеш Л. На Купалле: Да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы (96).