Літаратура і час

Трафімчык Анатоль. “Каб толькі хутчэй зруйнаваць той падзел…”: Праблема цэласнасці Беларусі ў паэтычным асэнсаванні Уладзіміра Дубоўкі 3

Жыбуль Віктар. Пялёсткі жоўтай акацыі: “Загадкавы” нататнік Уладзіміра Дубоўкі 10

Хорсун Ірына. Уладзімір Дубоўка – перакладчык санетаў Шэкспіра        14

Рагойша Вячаслаў. “Прыязджайце ў Сваткі ў сваты”: З успамінаў пра Уладзіміра Караткевіча            19

Лебядзевіч Дзмітрый. Героі старажытнагрэчаскай літаратуры ў беларускім кантэксце    24

Лідзянкова Вольга. Мастацкае выяўленне тэмы гістарычнага мінулага ў сучаснай беларускай прозе             28

 

Мовы рысы непаўторныя

Даніловіч Мікола. Дыяхранічныя парадоксы ў фразеалогіі      32

Іўчанкаў Віктар. Правапіс літары о: дынаміка засваення ў пісьмовай практыцы   38

Мусіенка Васіль. Другасныя тэмпературныя намінацыі: На матэрыяле ад’ектываў беларускай і англійскай моў             41

Галай Вераніка. Этымалогія анатамічных тэрмінаў у англійскай і беларускай мовах            44

Садоўская Анжаліка, Садоўская Ганна. Вяселле і шлюб у моўнай карціне свету беларусаў і італьянцаў. Заканчэнне 47

Каўрус Алесь. “Выходжу на сустрэчу з чытачамі”: Адказ аўтара на пажаданне С. Шахоўскай 50

 

Методыка і вопыт

Сычова Іна. Беларускія народныя скорагаворкі як сродак развіцця маўлення      56

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ХХХVІ рэспубліканскай алімпіяды. 2019/20 навучальны год (ХІ клас)      58

Давыдава Галіна. Заданні па арфаграфіі 62

 

Калі закончыўся ўрок

Падгайская Валянціна. “У ветры дзікім не загінеш…”: Інтэлектуальная гульня да 120-годдзя Уладзіміра Дубоўкі (ІХ клас)            64

Захарэвіч Тамара. “Напісанае застаецца”: Вэб-квэст па жыцці і творчасці Уладзіміра Дубоўкі            66

Капцюг Ірына. Патрыятычнае выхаванне моладзi: Валанцёрскі рух у Рэспубліцы Беларусь 69

 

Да стагоддзя Купалаўскага тэатра

Барткова Марыля. Майстры атмасферы  71

Шапран Сяргей. Драматургічны лёс Васіля Быкава. Заканчэнне 73

 

Нацыянальная і сусветная культура

Шацько Алена. Гісторыка-культурная спадчына Беларусі: званы нямецкіх майстроў XVI – пачатку XX ст.             77

Сцяжко Наталля. Жанравая палітра дакументальнай драмы ў беларускім тэлеэфіры: Серыял “Вызваленая Еўропа” тэлеканала АНТ  82

Падкапаеў Ілля. Семіётыка прасторы балета “Страсці (Рагнеда)”             85

Янь Мэн. Дэкарацыйнае афармленне пекінскай оперы як аснова развіцця прафесійнага сцэнічнага мастацтва Унутранай Манголіі  90

Князева Ксенія. Асаблівасці сцэнічнай інтэрпрэтацыі кнігі “Песня песняў” Саламона          93

 

 

Новыя выданні. Шматкова І. Вобразны аналіз лірыкі першага зборніка Уладзіміра Дубоўкі “Строма”: Пра кнігу “Тугой спавіта вышыня…” А. Макарэвіча (17). Кавалёва А., Юдзянкова Г. Назвы, дарагія сэрцу: Пра кнігу “Малая і вялікая радзіма ў анамастыконе пісьменнікаў” В. Шура і В. Слівец (53).

In memoriam. Грынько М., Руцкая А. З жыватворных крыніц Гелікона і роднага краю: Слова пра Дзмітрыя Лебядзевіча (27). Назаранка Ю. Арнольд Міхневіч (55).

Крыжаванка. Целеш Л. Да юбілею