Асабісты кабінет

Літаратура і час

Дрозд Дзмітрый. Шукаем нашчадкаў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (3)

Бароўка Ванда. Аксіялагічны дыяпазон прозы Платона Галавача (8)

Поўх Ірына. Прасторава-часавая апазіцыя як сэнса­ўтваральная дамінанта зборніка вершаў “Ксты” ­Рыгора Барадуліна  (12)

Падстаўленка Віталь. Вобраз чарадзейна-міфічнага выратавальніка ў казках Уладзіміра Караткевіча (17)

Ляшэнка Алена. Не адбірайце ў чалавека радасць: Аповесць-эсэ “Крыж на зямлі і поўня ў небе” Віктара Карамазава (20)

Лаўрык Таццяна. Дакументальныя матэрыялы ў даследаванні творчасці пісьменніка Леаніда Дайнекі (24)

Трус Мікола. Беларуская швейкіяна Яраслава Гашака: Канец 1920 – пачатак 1930-х гг. (27)

 

Мовы рысы непаўторныя

Дзятко Дзмітрый. Канцэпцыя анатаванага бібліяграфічнага паказальніка кваліфікацыйных даследаванняў у галіне беларускага мовазнаўства (31)

Старычонак Васіль. Лексіка-семантычнае поле дэструкцыі ў беларускай мове (36)

Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Запаведнік моўнай і духоўнай культуры ў навуковым лёсе Мікіты Талстога: Да 100-годдзя з дня нараджэння вучонага (40)

Самуйлік Яраслаў, Брышцен Дзмітрый. Гаворка вёскі Павіцце Кобрынскага раёна: гісторыка-лінгвістычны аспект. Заканчэнне (43)

Мацкевіч Вікторыя. Запазычанні ў банкаўскай тэрмінасістэме беларускай мовы (46)

Зразікава Валянціна. Жыццё, знітаванае з роднай мовай: Да юбілею Ганны Кулеш (49)

Масленікава Святлана, Пракопчык Юлія. Семантычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў у нямецкай і беларускай мовах (50)

 

Шляхі асветніцтва

Да 35-годдзя кафедры рыторыкi i методыкi выкладання мовы i лiтаратуры фiлалагiчнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта

Акушэвiч Андрэй, Таяноўская Iрына. Супрацоўніцтва, сутворчасць, садружнасць: З гісторыі кафедры рыторыкi i методыкi выкладання мовы i лiтаратуры фiлалагiчнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта (53)

Праскаловіч Вольга. Рэалізацыя прынцыпу камунікатыўнасці ў працэсе навучання кітайскіх студэнтаў беларускай мове як замежнай (56)

Саматыя Ірына. Практыкаарыентаваны падыход да навучання беларускай мове ў сярэдніх агульнаадукацыйных установах (59)

Саўко Іна. Сістэматызацыя і паглыбленне ведаў па марфеміцы і словаўтварэнні: Марфемныя спосабы словаўтварэння (Х клас) (62)

 

Методыка і вопыт

Доўгаль Дзмітрый, Караткевіч Вячаслаў. Алімпіядны практыкум (ХІ клас) (66)

Лойша Таццяна. Марскі бой: Гульня па творчасці Мар’яна Дуксы (70)

Ганчарэнка Кацярына. Уладзімір Караткевіч: Сюжэт твораў і біяграфія (ІХ клас) (72)

Карпечына Таццяна. Апытанне па аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” Уладзіміра Караткевіча (74)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Шапран Сяргей. Забытыя імёны: Як звалі мастакоў Алейнікава і Розанава і хто быў аўтарам сяброўскага шаржа на Лынькова? (77)

Клімовіч Людміла. Сцэнічнае спасціжэнне твораў Уладзіміра Караткевіча (82)

Урублеўскі Вадзім. Нарыс вайсковай генеалогіі Беларусі часоў Расійскай імперыі: Ніжнія вайсковыя чыны (87)

Луань Ін. Кітайскія святочныя абрады (90)

Чжэн Сяасюй. Журавель – этнакультурны сімвал Кітая (93)

 

Крыжаванка. Целеш Л. Красавіцкія карацелькі (96).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2023 год. Май (19, 39).