Асабісты кабінет

І мудрасці, і ведаў храм
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Доўнар Ларыса. Асноўныя этапы развіцця беларускай кнігі і навукі пра кнігу – кім і чым можам ганарыцца? (3)

Мінкевіч Дзмітрый. Калекцыя лацінамоўных старадрукаў Музея старажытнабеларускай культуры (9)

Барткова Марыля. “Спадчыне” Янкі Купалы – 100! (11)

Пугачова Святлана. Міжнародная сістэма УДК: універсальны класіфікатар сусветных ведаў (12)

 

Літаратура і час

Ад першай асобы. Мікалай Чаргінец: “Кніга патрэбная як паветра” (16)

Стэльмах Алена. Жаданне рухацца і рупіцца: Да 85‑год­дзя Мікалая Чаргінца (17)

Шамякіна Марыя. Прарок тэхналогій: Да 100-годдзя Уладзіміра Шыціка. Заканчэнне. (19)

Жыбуль Віктар. “Сустрэчы”: Нявыдадзены паэтычны зборнік Яўгена Замерфельда (23)

Бярозка Аляксандр. “Сёння я не хачу паміраць…”: Спавядальна-дзённікавая проза Варлена Бечыка (28)

Кісялёва Лія. Ажыўленне мінуўшчыны [зборнік “Слаўная кампанія: рэANIMAцыя”] (32)

 

Да 90-годдзя Івана Пташнікава

Буднік Вольга. Сэрцам у Мсціжах: Творчы лёс Івана Пташнікава (36)

Навасельцава Ганна. Вобраз адмоўнага героя ў рамане Івана Пташнікава (39)

Навумчык Мікалай. Іван Пташнікаў. Апавяданне “Алені”: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (VІ клас) (44)

Урок І. Уступныя і арыенціровачныя заняткі (44)

Урок ІІ. Ірка і алені ў апавяданні (46)

Урок ІІІ. Чалавек і прырода ў апавяданні. Заключныя заняткі (48)

Лойша Таццяна. Апавяданне “Алені” Івана Пташнікава (VІ клас): Дыдактычны матэрыял (51)

Бялецкая Валянціна, Есіс Яўген. Асэнсаванне праблемы “асоба і час” у аповесці “Тартак” Івана Пташнікава: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) (53)

 

Мовы рысы непаўторныя

Важнік Сяргей. Збегай, сынок, вады, або Структура простага сказа ў прозе Максіма Гарэцкага: У святле тэорыі семантычнага сінтаксісу (56)

Солахаў Аляксей. Галафразіс як спосаб словаўтварэння ў мове беларускіх мастацкіх твораў (59)

Півавар Кацярына. “Дзе быць, там трэба рабіць”: Праца ў канцэптуальнай карціне свету беларусаў (64)

Леванцэвіч Лена. Мянушкі Брэстчыны як аб’ект этналінгвістычных даследаванняў (68)

Рыжковіч Ганна. Структурна-семантычныя асаблівасці фразеалагічных прыназоўнікавых адзінак з тэмпаральнай семантыкай (71)

Косціна Вераніка. Беларускія рэкламныя тэксты пачатку ХХ ст. (74)

Бунько Наталля. Абаронныя збудаванні: Прафесійная лексіка (78)

 

Методыка і вопыт

Ляскевіч Святлана, Бубновіч Іна. Дыстанцыйная алімпіяда па стараславянскай мове – 2022: Аналіз адказаў (79)

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Карат­ке­віч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ХХХVIII рэспублі­кан­скай алімпіяды. 2021/22 навучальны год (ХI клас) (83)

Шандроха Нона. Жанр запаветнай прамовы ў эпісталярнай рыторыцы Міхала Клеафаса Агінскага: Да 200‑годдзя напісання ліста-запавета (87)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Нароўская Ала. Канцэпт “дом”: паняційны і вобразны кампаненты (89)

Лю Сюаньэр. Міфалагічныя персанажы, звязаныя з жыл­лём, у кітайскіх і беларускіх паданнях (93)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 г. Лістапад (8, 15). Снежань (31, 52).

Увага! Конкурс. Адрасы роднага слова (96).