Асабісты кабінет

Да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Верабей Анатоль. Рыцар чалавечнасці (3)

Мельнікава Анжэла. Значнасць і глыбіня таленту Уладзіміра Караткевіча (10)

Жыбуль Віктар. “…Ніколі не быў горадам вернападданых…”: Мінск у жыцці і творчасці Уладзіміра Караткевіча (13)

Рагойша Вячаслаў. Летняя ідылія Караткевіча (19)

Шапран Сяргей. “Каб у спічастай каменнай Рызе не забываў спічастых лясоў далёкай роднай Беларусі”: Лісты і дарчыя аўтографы Уладзіміра Караткевіча мастаку Вячаславу Целешу (24)

Кабржыцкая Таццяна. Лісавіцкае настаўніцтва і ўрокі Кабзара ў творчым лёсе Уладзіміра Караткевіча (28)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Мастацкі і вобразны свет казак Уладзіміра Караткевіча (34)

Падстаўленка Віталь. Нацыянальна-культурны код беларусаў у казцы “Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў” Уладзіміра Караткевіча (38)

Лаппо Марыя. Гістарычныя і сацыякультурныя рэаліі 60-х гг. XX ст. у рамане “Чорны замак Альшанскі” Уладзіміра Караткевіча  (42)

Шаладонава Жанна. “Кіеўскі тэкст” Уладзіміра Караткевіча (47)

Багамолава Алена. Быў. Ёсць. Будзе! : Залатая маўленчая скарбонка Уладзіміра Караткевіча (51)

Іўчанкаў Віктар. У моўнай майстэрні Уладзіміра Караткевіча: Сістэмная арганізацыя эпітэта і ўключэнне яго ў структуру мастацкага тэксту (55)

Жаўняровіч Пятро. Рэдагаванне эсэ “Званы ў прадоннях азёр” Уладзіміра Караткевіча (60)

Півавар Кацярына. Сродкі літаратурнага краязнаўства ў вывучэнні рамана “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча (64)

Рачэўскі Станіслаў. Праект “На Караткевічавым займішчы”: Метадычныя парады (69)

Барздова Вольга. Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў вывучэнні творчасці уладзіміра караткевіча (74)

Есіс Яўген. фарміраванне грамадзянскай свядомасці праз выкарыстанне кампетэнтнасна-арыентаваных заданняў (ІХ клас) (76)

Петрашкевіч Марына. Свет Уладзіміра Караткевіча: Гульня (Х–ХІ класы) (79)

Зубко Аліна. Уладзімір Караткевіч – жыццялюб,
фантазёр і рамантык відушчы: Тэатралізаванае прадстаўленне (VII–XI класы) (87)

Забродская Вольга. “Самая цікавая навука – жыццё”: Пазакласнае мерапрыемства (IX–XI класы) (90)

Бязручка Леанід. Па старонках любімых твораў Уладзіміра Караткевіча: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (94)

 

Да ўвагі чытачоў! Уладзімір Караткевіч на старонках “Роднага слова” (63).

Крыжаванка. Целеш Л. “Быў. Ёсць. Буду”: Да 90-годдзя Уладзіміра Караткевіча (96).