Асабісты кабінет

І мудрасці, і ведаў храм: Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Шапран Сяргей. Беларуская Атлантыда, або Спроба віртуальнай рэканструкцыі кніжніцы Янкі Купалы напярэдадні лета 1941 года (3)

Доўнар Ларыса. Грунтоўныя працы да гісторыі беларускай кнігі – што мы павінны ведаць? (11)

Градоўкіна Ірына. Аляксей Сапуноў у інфармацыйных рэсурсах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (14)

Камароўская Людміла. Праект “Славутыя імёны Бацькаўшчыны” ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі (17)

 

Літаратура і час

Лапцёнак Ірына. Даследчы патэнцыял кампаратывістыкі ў сістэмалогіі Вячаслава Рагойшы  (19)

Рагойша Вячаслаў. Эцюды аспіранцкага чатырохгоддзя (23)

Ярмоленка Алена. Духоўна-маральная парадыгма твор­часці Фёдара Дастаеўскага і Максіма Гарэцкага (29)

Мікуліч Мікола. “Зварухніся, моц крывіцкая…”: Паэзія Леапольда Родзевіча (32)

Жыбуль Віктар. “Горад паводле сілуэта… нагадвае чашу”: Мінскія рэаліі ў рамане “За годам год” Уладзіміра Карпава (37)

Стасюк Уладзімір. Верш “Восень на вуліцах Парыжа” Эндрэ Адзі і яго пераклад на беларускую мову (42)

 

Мовы рысы непаўторныя

Курцова Вераніка. “Віцебскі краёвы слоўнік” як першы вопыт рэалізацыі канцэпцыі слоўніка жывой беларускай мовы Інбелкульта. Заканчэнне. . (46)

Важнік Сяргей. “Адвечны” сінтаксіс Ігната Абдзіраловіча (51)

Макарэвіч Аляксандр. Адлюстраванне ўстарэлых найменняў у “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы (1977–1984)” (55)

Бабіч Юрый. “Кіроўцы, рукі на руль!”: Вобразна-прагматычны аспект у загалоўках газетна-публіцыстычнага дыскурсу (60)

Лобань Наталля, Талочка Ганна. З’ява фонасемантыкі ў мове мастацкіх твораў (63)

Мусіенка Васіль. Другасныя дзеяслоўныя намінацыі са значэннем “уяўленне” ў беларускай і англійскай мовах (66)

Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Украінскі даследчык беларускіх гаворак Мікалай Ніканчук (69)

 

Методыка і вопыт

Пятрова Наталля. Дыстанцыйныя тэхналогіі навучання: Беларуская мова (72)

Сычова Іна. Беларускія народныя загадкі як сродак інтэлектуальнага развіцця (75)

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Карат­кевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ХХХVIII рэспубліканскай алімпіяды. 2021/22 навучальны год (Х клас) (79)

Галаскок Аксана. Арфаграфічная эстафета: Дзелавая гульня (VI клас) (83)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Наркевіч Наталля. Ювелірнае мастацтва Беларусі: Да праблемы захавання культурнай спадчыны (86)

Цюй Люінлэй. Каляровае кіно Кітайскай Народнай Рэспублікі ХХ ст.: Асноўныя перыяды развіцця (89)

Алекса Таццяна. Персаналізацыя гарадской культуры як крыніца фарміравання гарадской ідэнтычнасці (92)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 год. Ліпень (45, 74, 85).

Крыжаванка. Целеш Л. Чэрвень-чараўнік (96).