Асабісты кабінет

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў

У адпаведнасці з Інструкцыяй па афармленні дысертацыі і аўтарэферата, зацверджанай пастановай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 28.02.2014 г. № 3, аб’ём навуковага артыкула павінен складаць не менш за 14 000 друкаваных знакаў, улічваючы прабелы, знакі прыпынку, лічбы і інш.

Элементы навуковага артыкула:

– анатацыя на англійскай і беларускай мовах, ключавыя словы артыкула;

– прозвішча і ініцыялы аўтара (аўтараў) артыкула, яго назва;

– уводзіны;

– асноўная частка, якая ўключае графікі і іншы ілюстрацыйны матэрыял (пры яго наяўнасці);

– заключэнне, дзе дакладна сфармуляваны вынікі;

– спіс выкарыстаных крыніц;

– індэкс УДК;

– дата паступлення артыкула ў рэдакцыю.

Прымаюцца да друку артыкулы, якія маюць рэкамендацыю навуковага кіраўніка або кафедры.


Патрабаванні да афармлення матэрыялаў

Рэдакцыя прымае на разгляд матэрыялы на беларускай мове ў электронным выглядзе. Тэкставая інфармацыя мусіць быць запісаная ў фармаце Word, дапускаецца мінімальнае фарматаванне (шрыфт Times New Roman, вылучэнні або курсівам, або паўтлустым, або паўтлустым курсівам). 

Уся нятэкставая інфармацыя на электронных носьбітах можа быць запісана ў любым графічным фармаце (jpg, tiff; 300 dpi), але не павінна знаходзіцца ў тэксце ў фармаце Word. 

Неабходна пазначаць прозвішча, імя і імя па бацьку аўтара, месца яго працы, пасаду, вучоную ступень, званне, хатні адрас, тэлефоны, пашпартныя звесткі (серыя, нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар, адрас рэгістрацыі).

 

Выдавецкая дзейнасць 

Наша рэдакцыя мае магчымасць падрыхтаваць да выдання ваш часопіс, кнігу ці брашуру. У падрыхтоўку ўваходзяць усе магчымыя віды паслуг: рэдагаванне, карэктаванне, вёрстка, дызайн, прэпрэс

 

Размяшчэнне рэкламы 

Мы прапануем размяшчэнне рэкламы на другой і трэцяй старонках вокладкі часопіса.  

Прыярытэт аддаецца рэкламе адукацыйнага, культурнага і выхаваўчага характару. Рэкламны макет прымаецца ў фарматах любога графічнага або вектарнага рэдактара. Макеты, зробленыя ў офісных праграмах ці захаваныя ў фармаце jpg, не прымаюцца. Пры адсутнасці макета дызайн рэкламы аплачваецца асобна па ўзаемнай дамове.